חקירות אישיות - גירושין

הגדרת הנאמנות, ועמה הגדרת הבגידה השתנתה עם השנים , מוגדרת בגידה כהיפוכה של נאמנות הנדרשת והמצופה.

במסגרת מערכת יחסים זוגית יש לרוב צפייה לבלעדיות, כלומר לא לקיים יחסים מקבילים עם בן זוג אחר, בגידה היא הפרתה של דרישה זו ובד"כ בגידה מתרחשת בסתר ומתגלה בניגוד לרצונו של הצד הבוגד.

כאשר בני הזוג נשואים זה לזה, בגידה קרויה ניאוף, היא מהווה הפרה של חוזה הנישואים , ונחשבת לחטא חמור, עד כדי כך שבדתות שונות ואף בקודקסי חוקים קדומים עונשה מוות.
מניסיונם המקצועי של צוות החוקרים בעורב חקירות , רואים כי אנשים מבקשים לבצע חקירות ו/או מעקב אחר בני זוגם מתוך חשד ורצון לגלות אחת ולתמיד , אם הספקות שמכרסמים בליבם מוצדקים או לא .

הייעוץ של עורב חקירות ו/או המעקב המבוצע ע"י הצוות כולל: 
א. מעקבים לאיתור ותיעוד בגידה ו/או קשר רומנטי מחוץ לנישואין .
ב. איתור ראיות נסיבתיות ע"י בן/ת הזוג .
ג. איתור רכוש , חשבונות בנק וכספים אשר קיים חשד כי הוסתרו מבן/ת הזוג .
ד. הוכחת הכנסה ומקומות עבודה על מנת להגדיל או להקטין את תשלום המזונות .